de Jonge Internationale Berging en Transport de Jonge Internationale Berging en Transport, gevestigd aan Perebomenweg 9 7916 PE Elim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.dejonge-elim.nl Perebomenweg 9 7916 PE Elim Tel 0031 (0)528 351283

Henry de Jonge is de Functionaris Gegevensbescherming van de Jonge Internationale Berging en Transport Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Jonge Internationale Berging en Transport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

de Jonge Internationale Berging en Transport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

Geautomatiseerde besluitvorming

de Jonge Internationale Berging en Transport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Jonge Internationale Berging en Transport) tussen zit. de Jonge Internationale Berging en Transport gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office Outlook, Joomla

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

de Jonge Internationale Berging en Transport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens bewaren wij niet langer dan 5 jaar.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

de Jonge Internationale Berging en Transport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. de Jonge Internationale Berging en Transport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

de Jonge Internationale Berging en Transport gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Jonge Internationale Berging en Transport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. de Jonge Internationale Berging en Transport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

de Jonge Internationale Berging en Transport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autobedrijf de Jonge onderhoudt en repareert al meer dan 45 jaar auto’s. Onze technische kennis, gebaseerd op een ruime ervaring met vrijwel elk merk, stelt ons in staat een breed scala aan werkzaamheden aan uw auto te verrichten. Wij onderhouden en repareren auto’s tot maximaal 3500 kg.

 

Twee eerste monteurs staan daarbij garant voor topservice en up to date kennis van de moderne techniek. Beiden zijn gediplomeerd APK keurmeester en electrotechnicus. Autobedrijf de Jonge beschikt daarnaast over de modernste hulpmiddelen, waaronder geavanceerde uitlees- en diagnoseapparatuur.

 

De Jonge gaat constant met de snel veranderende tijd mee en biedt daarbij een volledige service, scherpe prijzen en garantie die bij een hedendaagse mobiliteitsbehoefte past.

 

Een greep uit ons servicepakket:

  • Uitvoering van APK keuringen
  • Onderhoud- en servicebeurten van diverse merken auto’s
  • Verhelpen van mechanische en technische storingen
  • Inbouw van diverse accessoires waaronder navigatie, telefoon, carkits, radio’s etc.
  • Schadeherstel
  • Vervangend Vervoer

 

Al ruim 15 jaar zijn wij door de ANWB Wegenwacht aangesteld als één van de ruim 85 partnerbedrijven in Nederland. In samenwerking met de ANWB Wegenwacht helpen wij jaarlijks, als "externe"wegenwachters, vele gestrande automobilisten en motorrijders, in of buiten hun woonplaats met pech, weer op weg.